เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับสาขาวิชา

ติดต่อสาขาวิชา

สาขาวิชาเคมี มธ. ศูนย์รังสิต

ห้อง C102 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวงปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0-2564-4440-59 ต่อ 2409
โทรสาร : 0-2564-4483
Email: chemistry@tu.ac.th

Facebook: Department of Chemistry

สาขาวิชาเคมี มธ. ศูนย์ลำปาง

ชั้น 3 ห้อง 7301 อาคารบุญชูปณิธาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่
ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

โทรศัพท์:+66 (0) 5423-7999 
โทรสาร:   
Email:chemistry@tu.ac.th

Facebook:Department of Chemistry

ติดต่อสาขาวิชาเคมี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถส่งผ่านแบบฟอร์มข้างล่างนี้ได้เลย

3 + 13 =