เปลี่ยนภาษา:  English

ข่าวและกิจกรรม

ขอต้อนรับเพื่อนใหม่ #TU87

– นักศึกษาใหม่ 2564 ตรวจสอบขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา การถ่ายรูปนักศึกษา การตรวจร่างกาย ได้ที่ www.reg.tu.ac.th/…
– ตรวจสอบปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2564 ได้ที่ www.reg.tu.ac.th/…

PACCON 2020

สาขาวิชาเคมีร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020) ภายใต้หัวข้อ “Chemistry for Catalyzing Sustainability and Prosperity”

มิถุนายน 2564

ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ของคณะฯ
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบผู้ติดโควิด-19 จำนวน 2 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหลายราย
เพื่อป้องกันรักษาสุขภาพของบุคลากรคณะฯ ให้ปลอดภัย และป้องกันการแพร่กระจาย และไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะฯ จึงขอให้คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาทุกคนปฏิบัติงานภายในที่พักหรือการปฏิบัติงานที่บ้าน และไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ของคณะฯ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากคณะฯ ยกเว้นผู้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องมาปฏิบัติงานที่คณะฯ เท่านั้น ให้กรอกข้อมูลขออนุญาตในระบบ Wolf (HR004) อย่างน้อย 3 วัน และปฏิบัติตนตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยความรับผิดชอบสังคมร่วมกัน
(28/06/2564)

ปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาเคมี
ปีการศึกษา 2563 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.
มีความรู้ที่น่าสนใจ: การเตรียมตัวสู่การทำงาน/การจัดทำ resume/แนะนำการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
กำหนดการ
วิทยากร 
– บันทึกวิดีโอย้อนหลัง งานปัจฉิมฯ
(14/06/2564)

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวลลิสา บุญมีฉิมมา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วท.ม. เคมี ในที่ปรึกษาของ รศ.ดร. สอาด ริยะจันทร์ ได้รับรางวัลชมเชยจากผลงานเรื่อง “Green bag KF” จากกรมป่าไม้ ในโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์ทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563 
(10/06/2564)

ขอแสดงความยินดีกับ
นายพีรศุทธิ์ บัณฑราภิวัฒน์
ได้รับโล่เกียรติยศประจำปี 2564 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น
ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 87 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2564 
(8/06/2564)

พฤษภาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป สามารถ
ที่ได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
(31/05/2564)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง มธ.
มีกำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “16S metagenomics studies by Next Generation Sequencing technology”(บรรยายภาษาอังกฤษ) ในวันอังคารที่ 1 มิ.ย. 64 เวลา 9.00-11.30 น. อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยสามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ http://bit.ly/TN-NGS รับสมัครจนถึงวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564  (14/05/2564)

ปิดทำการสำนักงานสาขาวิชาเคมี ระหว่างวันที่ 9-16 พฤษภาคม 2564
ไม่อนุญาตให้นักศึกษาและบุคลากรเข้ามาที่สาขาในช่วงเวลาดังกล่าว (บุคลากรของสาขายังคงปฏิบัติงานออนไลน์ตามที่ได้รับมอบหมาย) สามารถติดต่อได้ตามข้อมูลดังต่อไปนี้ (10/05/2564)

เมษายน 2564

ขอแสดงความยินดี กับ รศ. ดร. สุภกร บุญยืน
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง Serum of bamboo extract for sensitive skin ในงาน International Exhibition of Inventions Geneva 2021 จัดระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2565 ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (30/04/2564)

มีนาคม 2564

วันคล้ายวันสถาปนา 35ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายพีรศุทธิ์ บัณฑราภิวัฒน์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 สาชาวิชาเคมี (31/03/2564)

กุมภาพันธ์ 2564

มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในระบบการศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 180,000 บาท/ปี ไม่เป็นผู้รับทุนจากที่อื่น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 25 ก.ค. 2564 (05/02/2564)

< . . 2 . . >

 <   2   >