เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ SCI-TU

เรื่องราวจากศิษย์เก่า

เมษายน 2563

พีรศุทธิ์ บัณฑราภิวัฒน์ (เพชร) ศิษย์เก่า สาขาวิชาเคมี

ร.ต.อ.หญิง วิชญา รามสมภพ ศิษย์เก่า สาขาวิชาเคมี